İş Yönetimi ve Kişisel Gelişim

  • İleri Düzey Stratejik Satın Alma Eğitimi

    Süre: 4 Gün Satın alma bir şirketin stratejik fonksiyonlarından biridir. Bu fonksiyonun bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde doğru yürütülmesi , gelecekte hem satın alma departmanı içinde hem de tedarikçiler tarafında geliştirilerek sürdürülmesi şirketlerin karlılıkları ve rekabet avantajları için hayati öneme sahiptir. Bu eğitim her sektörden her şirket için global standartlarda satın alma yapılabilmesi, satın alma maliyetlerinin [...]
  • Temel Satın Alma Eğitimi

    Süre: 2 Gün Satın alma bir şirketin stratejik fonksiyonlarından biridir. Bu fonksiyonun bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde doğru yürütülmesi , gelecekte hem satın alma departmanı içinde hem de tedarikçiler tarafında geliştirilerek sürdürülmesi şirketlerin karlılıkları ve rekabet avantajları için hayati öneme sahiptir. Bu eğitim her sektörden her şirket için doğru ve gelişen bir satın alma fonksiyonu oluşturulması [...]